Lokacija

Smješten je u staroj jezgri Grada Zagreba, u neposrednoj blizini Trga Bana J. Jelačića. Zbog izuzetno atraktivne lokacije smatra se jednim od najpoželjnijih domova za smještaj.

Dom pruža usluge na dvije lokacije građevinski odvojene koje se nalaze u neposrednoj blizini:

 • Martićeva 7 (ulaz s Trga D. Iblera)
 • Trg D. Iblera 8

Povijest

Dom za starije osobe “Medveščak” prvobitno je osnovan kao crkvena ustanova “Mirovni dom gospođa” 1865. god. te je kao takav bio u vlasništvu Družbe sestara milosrdnica “Svetog Vinka Paulskog” (zgrada u Martićevoj ul. br. 7 i Vlaška br.52).

Od 1945.-1947. god. Dom je bio pod upravom Ministarstva socijalnog staranja Narodne Republike Hrvatske, kada je nadzor i uprava prenijeta na Zdravstveno socijalni odjel Narodnog odbora grada Zagreba.

Narodni odbor Grada Zagreba je 09.07.1954. god. osnovao Mirovni Dom kao samostalnu socijalnu ustanovu.

Izgradnjom zgrade na Trgu Drage Iblera 8 u travnju 1987.god. osniva se jedinstvena ustanova koja danas nosi naziv Dom za starije osobe “Medveščak”.

Organizacijske jedinice

ODJEL SOCIJALNE SKRBI

 • Kristina Mitrović
 • Voditelj odjela
 • 01/4552-077

ODJEL POJAČANE NJEGE I MEDICINSKE REHABILITACIJE

 • Gordana Jurjević
 • Glavna medicinska sestra
 • 01/4656-550

ODJEL POJAČANE NJEGE I MEDICINSKE REHABILITACIJE I

 • Zdenka Zrno
 • Voditelj odjela
 • 01/4656-555

ODJEL POJAČANE NJEGE I MEDICINSKE REHABILITACIJE II

 • Anita Mađer
 • Voditelj odjela
 • 01/4656-555

ODJEL ZA SKRB O OSOBAMA ALZHEIMEROVE DEMENCIJE I DRUGIH DEMENCIJA

 • 01/4656-554
ODJEL PREHRANE

 • Marija Jus
 • Voditelj odjela
 • 01/4656-660

ODJEL POMOĆNIH POSLOVA

 • Verica Kramarić
 • Voditelj odjela
 • 01/4656-777

ODJEL TEHNIČKIH POSLOVA

 • Ivan Benko
 • Voditelj odjela
 • 01/4656-101

RAČUNOVODSTVENI FINANCIJSKI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI organizirani su bez ustrojavanja odjela

 • Sandra Sekušak
 • Voditelj financijsko – računovodstvenih poslova
 • 01/4656-400

Novosti i događanja

SAJAM “PRAVO DOBA” -Sajam za zrele generacije

Dom za starije osobe “Medveščak” sudjelovao je i ove godine na Sajmu “Pravo doba” u organizaciji Zagrebačkog velesajma, Grada Zagreba i Zaklade “Zajednički put”. Korisnici Programa podrške starijim osobama u lokalnoj zajednici-Gerontološki centar u četvrtak su na glavnoj pozornici predstavili vježbe Medicinske gimnastike, dok su polaznici keramičke radionice udružili snage sa učenicima osnovne škole te održali jednu zanimljivu kreativnu radionicu.

Također Dom za starije osobe “Medveščak” sudjelovao je i u stručnom programu Sajma na kojem su diplomirane socijalne radnice Andreja Mihatović i Ana Lipša Kocmanić predstavile rad pod nazivom “Karta za bolje sutra” koji je za cilj imao predstaviti program podrške u lokalnoj zajednici-gerontološki centar. Također rad je prezentirao  rezultate istraživanja na temu potreba u lokalnoj zajednici a sve u svrhu pružanja što kavlitetnijih usluga na terenu.