Javna nabava

Obavijest o provođenju objedinjene javne nabave za 2015. godinu

Naručitelj Dom za starije osobe „Medveščak“ ovlastio je Grad Zagreb da kao središnje tijelo za javnu nabavu provede postupak objedinjene javne nabave za slijedeće predmete nabave:

 • Kruh i drugi pekarski proizvodi
 • Mlijeko i mliječne prerađevine
 • Svježa perad
 • Pomagala pri inkontinenciji
 • Nabava električne energije i distribucija
 • Nabava plina

Okvirni sporazumi i sklopljeni godišnji ugovori za gore navedene postupke nabave nalaze se u Registru ugovora i okvirnih sporazuma Grada Zagreba.

Obavijest o provođenju objedinjene javne nabave za 2019. godinu
Izmjena i dopuna prijedloga plana nabave za 2019. godinu
Registar ugovora jednostavne nabave za 2019. godinu (1)
Registar ugovora jednostavne nabave za 2018. godinu
Registar ugovora javna nabava 2018.
Izvještaj 01.01.-31.12.2018
BILJEŠKE uz financijske izvještaje za 2018. godinu
Dopuna i izmjena prijedloga plana nabave za 2019. godinu
Prijedlog plana nabave za 2019. godinu
Plan nabave za 2018. godinu
Registar ugovora otvorene javne nabave za 2018.
Registar ugovora jednostavne nabave za 2018.
Izmjena i dopuna plana nabave za 2018. godinu
Izmjena i dopuna prijedloga plana nabave za 2018. godinu
Registar ugovora jednostavne javne nabave za 2017. godinu
Prijedlog plana nabave za 2018. godinu
Obavijest iz članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016)
Prijedlog financijskog plana za 2018. i projekcija plana za 2019. i 2020. godinu
Plan nabave za 2017. godinu
Registar ugovora jednostavne javne nabave za 2017. godinu
Registar ugovora jednostavne javne nabave za 2016. godinu
Izmjena i dopuna plana nabave za 2017. godinu
Registar sklopljenih ugovora u 2016. godini
Obavijest o sprečavanju sukoba interesa
Prijedlog plana nabave za 2017. godinu
Izmjena i dopuna Plana nabave za 2016. godinu
Prijedlog plana nabave za 2016. godinu
Registar ugovora za 2016. godinu
Obavijest o provođenju objedinjene javne nabave za 2015
Registar ugovora za 2015. godinu
Dopuna plana nabave za 2015. godinu
Registar ugovora za 2014. godinu
Registar ugovora za 2013. godinu
Registar ugovora za 2012. godinu
Rebalans plana nabave za 2014. godinu
Prva izmjena plana nabave za 2012. godinu
Plan nabave – dopuna za 2013. godinu
Plan nabave za 2012. godinu
Plan nabave za 2014. godinu
Plan nabave za 2015. godinu
Plan nabave za 2016. godinu
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Obavijest o provođenju objedinjene javne nabave za 2016. godinu

Naručitelj Dom za starije osobe „Medveščak“ ovlastio je Grad Zagreb da kao središnje tijelo za javnu nabavu provede postupak objedinjene javne nabave za slijedeće predmete nabave:

 • Kruh i drugi pekarski proizvodi
 • Mlijeko i mliječne prerađevine
 • Svježa perad
 • Riba
 • Pomagala pri inkontinenciji
 • Nabava električne energije i distribucija
 • Telekomunikacijske usluge
 • Nabava plina

Okvirni sporazumi i sklopljeni godišnji ugovori za gore navedene postupke nabave nalaze se u Registru ugovora i okvirnih sporazuma Grada Zagreba.

Obavijest o provođenju objedinjene javne nabave za 2017. godinu

Naručitelj Dom za starije osobe „Medveščak“ ovlastio je Grad Zagreb da kao središnje tijelo za javnu nabavu provede postupak objedinjene javne nabave za slijedeće predmete nabave:

 • Kruh i drugi pekarski proizvodi
 • Mlijeko i mliječne prerađevine
 • Svježa perad
 • Riba
 • Pomagala pri inkontinenciji
 • Nabava električne energije i distribucija
 • Telekomunikacijske usluge
 • Nabava plina
 • Računalne usluge

Okvirni sporazumi i sklopljeni godišnji ugovori za gore navedene postupke nabave nalaze se u Registru ugovora i okvirnih sporazuma Grada Zagreba.

Obavijest o provođenju objedinjene javne nabave za 2018. godinu

Naručitelj Dom za starije osobe „Medveščak“ ovlastio je Grad Zagreb da kao središnje tijelo za javnu nabavu provede postupak objedinjene javne nabave za slijedeće predmete nabave:

 • Kruh i drugi pekarski proizvodi
 • Mlijeko i mliječne prerađevine
 • Svježa perad
 • Riba
 • Pomagala pri inkontinenciji
 • Nabava električne energije i distribucija
 • Telekomunikacijske usluge
 • Nabava plina
 • Računalne usluge

Okvirni sporazumi i sklopljeni godišnji ugovori za gore navedene postupke nabave nalaze se u Registru ugovora i okvirnih sporazuma Grada Zagreba.