Kontakt

Uredovno vrijeme za stranke

RECEPCIJA

Tel: 01/ 46 56 100

TAJNIŠTVO

Tel/fax: 01 / 46 56 666
od 08,00h do 16,00h

ODJEL SOCIJALNE SKRBI

Tel: 01 / 46 56 664
PRIJAM STRANAKA
od 11:30h do 15:00h

ODJEL POJAČANE NJEGE

Tel: 01 / 46 56 550
POSJET KORISNIKA
od 11,00h do 12,00h
od 16,00h do 19,00h

Lokacija

Kontakt