Psihosocijalni rad

Individualni rad s korisnicima

CILJ

 • adaptacija novih korisnika na život u ustanovi,
 • razvijanje dobrih međuljudskih i dobrosusjedskih odnosa,
 • pomoć pri rješavanju socijalnih, zdravstvenih i obiteljskih problema, kao i pomoć pri rješavanju drugih problema te
 • motiviranje za uključivanje u radne i kulturno-zabavne aktivnosti.

Grupni rad s korisnicima

CILJ

 • eliminiranje negativnih učinaka institucionalizacije,
 • poboljšanje komunikacije i razvijanja dobrosusjedskih odnosa,
 • te općenito poboljšanje kvalitete življenja u ustanovi i
 • obogaćivanje društvenog života korisnika.

 

Grupni rad provodi se kroz:

 • Terapijske zajednice
 • Katne sastanke
 • Sastanke stanara
 • Katna druženja
 • Grupe za podršku