Zahtjev za smještaj u dom

ZAHTJEV ZA SMJEŠTAJ U DOM ZA STARIJE OSOBE "MEDVEŠČAK"

Napomena:

Obavezno upisati MBO (matični broj osiguranika koji se nalazi na zdravstvenoj iskaznici)!

Ostalu dokumentaciju navedenu u obrascu „Dokumentacija potrebna za prijam u dom“ potrebno je predati u roku od 30 dana od dana predaje online zahtjeva.
  Stambeni status: Vlastita kuća ili stanStanarsko pravoSustanarPodstanar

  Odnosi s obitelji: DobriPoremećeni
  Vrsta mirovine: Prijevremena starosnaStarosnaInvalidskaObiteljska
  Član posmrtne pripomoći: DaNe


  Je li pod skrbništvom: DaNe


  Zdravstveno stanje: PokretanPokretan uz pomagaloNepokretanKronične bolestiSlabovidnost/sljepoćaNagluhost/gluhoća  Smještaj

  Vrsta spavaonice


  Napomena:

  Ostalu dokumentaciju navedenu u obrascu „Dokumentacija potrebna za prijam u dom“ potrebno je predati u roku od 30 dana od dana predaje online zahtjeva.


  Molimo kandidate da jave svaku promjenu u zdravstvenom stanju, kao i promjenu adrese prebivališta, telefona i drugo.