Smještaj

DUGOTRAJNI SMJEŠTAJ

Smješten je u staroj jezgri Grada Zagreba, u neposrednoj blizini Trga Bana J. Jelačića. Zbog izuzetno atraktivne lokacije smatra se jednim od najpoželjnijih domova za smještaj. Zgrada na Trgu Drage Iblera 8 osigurava smještaj za 298 korisnika dok zgrada u Martićevoj 7 osigurava smještaj za 56 korisnica.

Smještaj u domu

Korisnici se smještavaju:
a.) temeljem rješenja o smještaju upućenog od nadležnog područnog ureda Centra za socijalnu skrb ili
b.) na temelju ugovora o smještaju.

Ovisno o stupnju samostalnosti u podmirivanju svojih potreba i potrebnoj pomoći druge osobe u zadovoljavanju potreba korisnika, korisnicima se pružaju:
I.STUPANJ USLUGE ( stambeni dio),
II. i III. STUPANJ USLUGE (odjel pojačane njege) i
IV.STUPANJ USLUGE (odjel za skrb o osobama oboljelim od Alzheimerove demencije i drugih demencija).

I. STUPANJ USLUGE (STAMBENI SMJEŠTAJ)

I. STUPANJ USLUGE (Stambeni dio) zgrade na Trgu Drage Iblera 8 čine:
-160 jednokrevetnih soba,
-10 dvokrevetnih soba.

I. STUPANJ USLUGE (Stambeni dio) zgrade u Martićevoj 7 čine:
-19 dvokrevetnih soba,
-18 jednokrevetnih soba.

Stambenim smještajem pružaju se slijedeće usluge:

– prehrana koja se sastoji od tri obroka dnevno (doručak, ručak i večera), prema utvrđenim normativima za prehranu starijih osoba.
– briga o zdravlju,
– njega i održavanje osobne higijene,
– usluge socijalnog rada,
– pranje i glačanje rublja
– održavanje higijene prostora
– radne aktivnosti,
– korištenje slobodnog vremena,
– i druge usluge utvrđene Statutom Doma i programom rada.

II. I III. STUPANJ USLUGE (ODJEL POJAČANE NJEGE I MED. REHAB.)

II. I III. STUPANJ USLUGE (Odjel pojačane njege) čine:
– 20 jednokrevetnih soba,
– 45 dvokrevetnih soba.

Smještajem na Odjel pojačane njege teže pokretnom, nepokretnom i inkontinentnom korisniku kao i korisniku sa specifičnim potrebama pri održavanju osobne higijene i zadovoljavanju osobnih potreba osigurava se:
– pomoć pri odijevanju i svlačenju
– pomoć pri hranjenju
– obavljanje osobne higijene
– pomoć pri obavljanju fizioloških potreba
– fizikalna terapija
– održavanje higijene kreveta
– pomoć pri održavanju čistoće i reda uže okoline
– briga o osobnim stvarima
– pratnja kod odlaska na liječničke preglede
– primjeren postupak s umrlim korisnikom.

Kontakti

OBJEKT – Trg D.Iblera 8

Andrijana Kovačić Dedić, dipl.soc.rad.
Tel: 01/4656-664
E-mail: odjelsocijalneskrbi@dom-medvescak.hr

Gordana Jurjević, viša med. sestra
Tel: 01/ 4656 550,
E-mail: dom.medvescak@dom-medvescak.hr

OBJEKT –  Martićeva 7

Barbara Kulfa Kotarski, mag.soc.pol.
Tel: 01/4552-787
E-mail: odjelsocijalneskrbi@dom-medvescak.hr