Smještaj

Smještaj

Korisnici se smještavaju:

 • temeljem rješenja o smještaju upućenog od nadležnog područnog ureda Centra za socijalnu skrb ili
 • na temelju ugovora o smještaju.

U sklopu smještaja Dom pruža usluge: stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene, brigu o zdravlju, njegu, radne aktivnosti i korištenje slobodnog vremena.

Ovisno o stupnju samostalnosti u podmirivanju svojih potreba i potrebnoj pomoći druge osobe u zadovoljavanju potreba korisnika, korisnicima se pružaju:

I.STUPANJ USLUGE ( stambeni dio), 

II. i III. STUPANJ USLUGE (odjel pojačane njege) i

IV.STUPANJ USLUGE (odjel za skrb o osobama oboljelim od Alzheimerove demencije i drugih demencija).

Kontakt osobe:
VODITELJ ODJELA SOCIJALNE SKRBI
Kristina Mitrović, dipl. socijalni radnik
Tel: 01 / 45 52 077

SOCIJALNI RADNIK ZA USLUGE SMJEŠTAJA- zgrada Trg D. Iblera 8
Andrijana Kovačić Dedić, dipl. socijalni radnik
Tel: 01/ 46 56 664

SOCIJALNI RADNIK ZA USLUGE SMJEŠTAJA- zgrada Martićeva 7
Hana Crnogorac, dipl. socijalni radnik
Tel: 01/ 45 52 787

I. STUPANJ USLUGE (STAMBENI SMJEŠTAJ)

Stambenim smještajem pružaju se slijedeće usluge:

 • prehrana koja se sastoji od tri obroka dnevno (doručak, ručak i večera), prema utvrđenim normativima za prehranu starijih osoba.
 • briga o zdravlju,
 • njega i održavanje osobne higijene,
 • usluge socijalnog rada,
 • pranje i glačanje rublja
 • održavanje higijene prostora
 • radne aktivnosti,
 • korištenje slobodnog vremena,
 • i druge usluge utvrđene Statutom Doma i programom rada.

II. I III. STUPANJ USLUGE (ODJEL POJAČANE NJEGE)

Smještajem na Odjel pojačane njege teže pokretnom, nepokretnom i inkontinentnom korisniku kao i korisniku sa specifičnim potrebama pri održavanju osobne higijene i zadovoljavanju osobnih potreba osigurava se:

 • pomoć pri odijevanju i svlačenju
 • pomoć pri hranjenju
 • obavljanje osobne higijene
 • pomoć pri obavljanju fizioloških potreba
 • fizikalna terapija
 • održavanje higijene kreveta
 • pomoć pri održavanju čistoće i reda uže okoline
 • briga o osobnim stvarima
 • pratnja kod odlaska na liječničke preglede
 • primjeren postupak s umrlim korisnikom.

 

Kontakt osoba:
VODITELJ ODJELA POJAČANJE NJEGE
Gordana Jurjević, viša medicinska sestra
Tel: 01 / 46 56 550

IV. STUPANJ USLUGE (ODJEL ZA SKRB O OSOBAMA OBOLJELIM OD ALZHEIMEROVE DEMENCIJE I DRUGIH DEMENCIJA)

Odjel za skrb o osobama oboljelim od Alzheimerove demencije i drugih demencija osigurava skrb osobama u srednjem teškom stadiju, najzahtjevnijem i najtežem stadiju bolesti.

Na Odjelu koji brine o 12 korisnika skrbi tim od 3 medicinske sestre, 5 njegovateljica, socijalni radnik te medicinska sestra sa višom stručnom spremom. Korisnicima se pružaju usluge fizioterapeuta, liječnika obiteljske medicine, liječnika specijaliste neuropsihijatra kao vanjskog suradnika.

Na Odjelu se pružaju sljedeće usluge:

 • smještaj
 • prehrana
 • svakodnevne pomoći pri održavanju osobne higijene, promijeni položaja, oblačenju, svlačenju, hranjenju, kontroli i pomoći kod uzimanja tekućine
 • osigurava se nadzor nad cjelokupnim funkcioniranjem
 • usluge socijalnog rada
 • psihosocijalne rehabilitacije, radne aktivnosti, organiziranje slobodnog vremena
 • savjetodavnog rada

Multisenzorna soba – SNOEZELEN

Snoezelen soba (multisenzorna soba) -terapija multisenzornim podražajima kao što su svjetlo, zvučni i tonski elementi, miris i glazba.

 

Kontakt osoba:
VODITELJ ODJELA POJAČANJE NJEGE
Gordana Jurjević, viša medicinska sestra
Tel: 01 / 46 56 550

Cjelodnevni boravak

Oblik skrbi izvan vlastite obitelji osnovan temeljem Zakona o socijalnoj skrbi od ožujka 1997. god. i jedini je takav oblik skrbi za starije osobe na području Grada Zagreba.

Kapacitet boravka predviđen je za 13 osoba, a namjenjen je osobama koje zbog visoke životne dobi i promjena u psiho-fizičkom stanju (senilna demencija, početna faza Alzeheimerove demencije, moždani inzult i dr.) nisu sposobne brinuti se o sebi te im je neophodna pomoć drugih osoba.

Prednost ovakvog smještaja starijeg člana obitelji u odnosu na stalni smještaj je u tome da ostaje u krugu obitelji i poznatom susjedstvu.

Radno vrijeme cjelodnevnog boravka: ponedjeljak – petak, od 07:00 – 17:00h

Usluge koje se pružaju korisnicima cjelodnevnog boravka:

 • boravak i prehrana
 • održavanje osobne higijene
 • briga o zdravlju
 • čuvanje
 • njega
 • radne aktivnosti
 • psihosocijalna rehabilitacija
 • korištenje slobodnog vremena
 • organiziranje prijevoza
 • druge potrebe

Rad s korisnicima obuhvaća:

 • individualni i grupni rad
 • radna terapija
 • tjelovježbeni program
 • muzikoterapija
 • igranje društvenih igara
 • šetnja
 • korištenje usluga i sadržaja koje pruža Dom

 

Kontakt osoba:
Kristina Mitrović, dipl. socijalni radnik
Tel: 01 / 45 52 077

Program podrške u lokalnoj zajednici

1. POMOĆ U KUĆI:

 • organiziranje prehrane za vanjske korisnike
  – dostava obroka u stan
  – nošenje obroka kući
 • obavljanje kućanskih poslova
 • održavanje osobne higijene
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

Kontakt osobe:
Kristina Mitrović, dipl. socijalni radnik
Andreja Mihatović, dipl. socijalni radnik
Tel. 01 / 45 52 077

 

2. PROGRAM PODRŠKE U LOKALNOJ ZAJEDNICI-

    GERONTOLOŠKI CENTAR MEDVEŠČAK:

Grad Zagreb pokrenuo je 2004.godine Projekt gerontološki centri čija je osnovna zadaća spriječiti socijalnu izoliranost starijih osoba , ali istovremeno zadržati čovjeka što je duže moguće u njegovu prebivalištu, u obitelji.
Sve to ostvaruje se kroz niz usluga koje pruža svaki projekt gerontološki centar a one se dijele na sportsko rekreativne programe, radno-kreativne radionice i kulturno zabavne programe, savjetovališta, predavanja i tribine, izlete, te pomoć u kući.

Programi se odvijaju u prostorima mjesnih samouprava Gradske četvrti Gornji i Donji Grad – Medveščak:

 • MS „Laginjina“, Laginjina 11,
 • MS „Kneza Borne“, Kneza Borne 9,
 • MS „Nova Ves“, Nova Ves 36,
 • MS „August Cesarec“, Tkalčićeva 33,
 • MS „Petrova“, Jakova Gotovca 7,
 • Zaklada „Zajednički put“, Zvonimirova 17/IIkat,
 • u prostorima Doma za starije osobe „Medveščak“, Trg D. Iblera 8

 

A) SPORTSKO REKREATIVNI PROGRAMI

 • medicinska gimnastika

Rekreativni programi održavaju se u prostorima MS „Matko Laginja“ i MS „Kneza Borne“.

 

B) SAVJETOVALIŠTA

 • neuropsihijatar
 • socijalni radnik

Ujedno organiziramo i razne tribine i predavanja tematikom vezane za treću životnu dob.

 

c) RADNO-KREATIVNI I KULTURNO-ZABAVNI PROGRAMI

 • Kreativna radionica
  – u prostoru MS “Nova Ves”, Nova Ves 36 i MS “Ribnjak”, Ribnjak 38
 • Keramička radionica
  – u prostoru Doma Medveščak
 • Likovna radionica
  – u prostoru Dom Medveščak
 • Plesne radionice:
  -“Jasna i Željko” u prostoru MS “August Cesarec”, Tkalčićeva 33

 

Tečajevi stranih jezika

 • Engleski jezik – napredna grupa
 • Njemački jezik – početna grupa

Svi tečajevi održavaju se u prostoru čitaonice Doma Medveščak, a o terminima možete se informirati na broj telefona 01/ 45 52 077.

 

Za uključivanje u sve aktivnosti potrebno se najaviti na br. tel 01/45 52 077,

Andreja Mihatović, dipl.socijalni radnik , Trg D. Iblera 8.

 

D) POMOĆ U KUĆI U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE U LOKALNOJ ZAJEDNICI- GERONTOLOŠKI CENTAR MEDVEŠČAK

 • organiziranje prehrane – nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i sl.
 • obavljanje kućanskih poslova
 • održavanje osobne higijene
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih poslova

Kontakt osoba:
Andreja Mihatović, dipl.socijalni radnik
Tel: 01 / 45 52 077

Kapacitet

Zgrada na Trgu Drage Iblera 8 osigurava smještaj za 298 korisnika.

I. STUPANJ USLUGE (Stambeni dio)zgrade na Trgu Drage Iblera 8 čine:

 • 160 jednokrevetnih soba,
 • 10 dvokrevetnih soba,

II. I III. STUPANJ USLUGE (Odjel pojačane njege) čine:

 • 20 jednokrevetnih soba,
 • 45 dvokrevetnih soba

IV. STUPANJ USLUGE (Odjel za skrb o osobama oboljelim Alzheimerove demencije i drugih oblika demencije) čine:

 • 4 jednokrevetnih soba
 • 4 dvokrevetnih soba

Zgrada u Martićevoj 7 osigurava smještaj za 56 korisnica.

I. STUPANJ USLUGE (Stambeni dio) zgrade u Martićevoj 7 čine:

 • 19 dvokrevetnih soba
 • 18 jednokrevetnih soba