Pravni okvir

Zakonske odredbe

Statut 2014
Odluka o izmjenama i dopunama statuta 2015
Odluka o izmjenama i dopunama statuta 2020
Statut 2023

Zakon o socijalnoj skrbi

Narodne novine 157/13
Narodne novine 152/14
Narodne novine 99/15
Narodne novine 18/22

Zakon o ustanovama

Narodne novine 76/93
Narodne novine 29/97
Narodne novine 47/99
Narodne novine 35/08
Narodne novine 127/19

Zakon o javnoj nabavi NN 120/16
Zakon o radu NN 93/14
Zakon o izmjenama Zakona o radu NN 127/17
Zakon o izmjenama Zakona o radu NN 98/19

Pravilnici

Pravilnik o unutarnjoj sistematizaciji 2024
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupak imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika
Pravilnik o korištenju vlastitih prihoda
Pravilnik o radu
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova
Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika Doma za starije osobe Medveščak
Pravilnik o poslovnoj tajni
Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave
Pravilnik o unutarnjem nadzoru
Odluka o radnom vremenu
Poslovnik o radu Upravnog vijeća
Poslovnik o radu Stručnog vijeća
Pravilnik o osposobljavanju radnika
Izmjene i dopune pravilnika o organizaciji i sistematizaciji
Izmjene i dopune pravilnika o organizaciji i sistematizaciji – prosinac 2019.
Pravilnik o kućnom redu
Izmjene pravilnika o kućnom redu