SVJETSKI DAN PLESA I EUROPSKI DAN SOLIDARNOSTI MEĐU GENERACIJAMA